NOAR Nordic and Baltic contemporary art platform

Siiri Jüris

Siiri Jüris on Tartus elav ja tegutsev  kunstnik. Ta on lõpetanud Tartu Kunstikooli dekoraator-stilisti erialal (2012) ning omandanud nii bakalaureuse kui ka magistrikraadi Tartu Ülikooli maaliosakonnas (vastavalt 2015 ja 2017). Alates oma bakalaureusetööst on Jüris korduvalt pöördunud portreemaali juurde, tundes huvi indiviidi ja tema seisundite kujutamise võimaluste ja võimalikkuse vastu, seades sealjuures järjepidevalt kahtluse alla selle maaližanri konventsioone ja traditsioone. Jürise maale on mitmetes erakollektsioonides.


 


Painting

dys-  
€1200
Turning  
€1350