NOAR Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

SILDID: NBYAA´18  

Tuleviku fossiilid, 2018

€10000

NB! Töö koosneb erineva suurusega osadest.
Paber, betoon, aeratsioonitud betoon tellised

Töö keskendub järgmistele küsimustele: mis jääb alles pärast inimesi? Millised inimeste tehtud artefaktid ja fossiilid jäävad stratigraafilistesse kihtidesse kui jälg inimestest? Inimesed on teinud suuri muutusi ökosüsteemis ja keskkonnas, mis jääb ilmselt Maa stratigraafilistesse kihtidesse kui fossiil. Teos loob ka paralleele litograafia, fotograafia ja fossiilide vahel, esitades ühenduskohti, mis on nendele valdkondadele omased. Nagu näiteks sõnad - trükk, koopia, originaal. Fossiilid on looduse aja jäljed.

Katkised litograafilised kivid jäävad kuskile tehnoloogia ja geoloogia vahele. Inimeste poolt kujundatud litograafiliselt kivid pole ühel hetkel enam sobivad ja nad viiakse tagasi loodusesse.