NOAR Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

 

Missing, 2013

63x46cm

Valminud 2013/2016
Digitrükk, kaotatud ja leitud asjad


Kunstnik teosest: “Teos valmis Stephen Carter’i workshopi raames. Workshopi raames jagasime asju või ideid teiste kunstnikega, mina sain Susanna Salama käest linnaruumist leitud asju ja tekkis idee kujundada plakateid, sest iga inimene on kunagi oma elus midagi kaotanud nii materiaalses kui ka mitte materiaalses plaanis. Esmakordselt teos oli eksponeeritud 2013 aastal näitusel “Crossings” EKA galeriis, oli võimalik leida ja täiendada plakateid Tallinna tänavatel.”


Teos on osa Anna Lihodedova magistriprojektist, mille raames korraldas autor 10 sekkumisaktsiooni avalikus ruumis, eesmärgiks oli uurida vaatajate valmisolekut astuda kunstiteosega dialoogi. Lihodedova asetas oma teosed väljapoole galeriiruume – tänavale, kuna siis tekkis kunstile omane nihestatus vaataja jaoks äraarvamatus kohas, teadmata hetkel. el juhul oli vaataja ise ja tema reaktsioon kunstnikule ettearvamatud.


Asetades oma teosed linnaruumi, andis autor publikule võimaluse kunstiga teistmoodi suhestuda ja sellesse sekkuda. Autori suhet publikuga võib nimetada kunstiliseks dialoogiks, mille eesmärgiks oli teose loomine dialoogilise protsessi tulemusel.


Pikaajalise uurimuse raames korraldatud sekkuvad eksperimendid pakkusid vaatajatele unikaalset kogemust nende jaoks äraarvamatus kohas, teadmata hetkel. See kogemus tekitas autori ja vaatajate vahele suhte kunstiteose näol.
Selle suhte püsivust hakkab edaspidi toetama projekti dokumentatsioon.


 


Põhjalik ülevaade kõigist 10 eksperimendist (PDF)


 


 


Anna Lihodedova_Missing


 


  


Anna Lihodedova_project