NOAR Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

 

Tõeline kujutlus. Kujutletud tõelisus, 2016

90x75cm

Klaas, tross, fotod

Autor näitusest:
näitusele olin kogunud oma fotomaterjali aastaist 1995-2016. Tegin valiku olulisematest piltidest, sündmustest ja hetkedest. Kogu materjal oli olemas digitaalselt, olin oma lapsepõlve filmirullid arvutisse skanneerinud ning digitaalselt arhiveerinud. Lisasin valitud fotodele napid pealkirjad, mis pilti, konkreetset ajahetke või pildil olevaid objekte iseloomustaksid. Mõned üksikud nimetused iseloomustasid vaid minu isiklikku emotsionaalset seost fotoga.

Vanimaks pildiks valisin 1995. aastast pärineva jäädvustuse, mil olin nelja-aastane. See on kõige varasem foto, mille tegemise hetk mul meelde on jäänud ning millega seostuvad elu “esmamuljed”.

Udutasin (blur) kogu fotomaterjali kaotades sellest kõik konkreetse ning äratuntava, jättes vaid aimatava. Printisin fotod välja mõõdus 10 x 15cm, kõige levinumas fotoalbumiformaadis. Raamisin pildid ning asetasin 234 raamitud fotot galerii seinale juhuslikus järjekorras. Nummerdasin iga pildi. Tekitasin näitusele ka heli kus naishääl nimetab peale iga numbri lausumist  pildi pealkirja.

Minu magistriprojekti teemaks on visuaalne mälu läbi ruumi või pildi. Uurides just piltmälu on oluliseks terminiks „fotomälu“ – läbi fotode konstrueeritud mälestused. Tekib küsimus, mil määral minevikuline visuaalne materjal ühtib tegelikkusega ja mil määral ta toodab vigu. Kas fotod selle asemel, et “objektiivselt” minevikku talletada, tegelikult ei võimenda selle üksikuid tahke, moondades seeläbi tervikut? Kuidas mõni paik talletub meie mällu ja kuidas see ajas muutub? Veel vaatlen piltmälu teemat ühiskonna ja sotsiaalse elu näitel. Kuidas tänapäeval luuakse endale sotsiaalset kuvandit ja kui adekvaatne see on.

Autori profiili juures saab tutvuda ka teiste näitusel esindatud fotodega.