Pühapäev  
Jõunumber  
Suuremat sorti plahvatus  
Sõjad ja kriisid  
SHAME-LESS.  
Muuseumis  
Tartu kultuurikandjad  
Aegumatud sotsiaalsed praktikad  
Avatud väravad I