Kauge lähedus  
Tsüklist Kauge Lähedus  
Tsüklist Kauge Lähedus  
Digital Gesture - Õli  
Yellow Lump I  
Yellow Lump II  
Digital gesture - Õhk  
Digital gesture - Valgus  
Digital gesture - Mikro