NOAR Põhja- ja Baltimaade kaasaegse kunsti keskkond

Maret Olvet

Maret Olvet (s. 1930 Tartus) õppis 1949-1955 Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis Tallinnas, aastast 1955 töötab vabakutselise graafikuna. Lisaks vabaloomingule panustanud Eesti kunsti ka raamatuillustraatori, plakatisti, kujundusgraafiku ning ekslibristina. Lemmiktehnikaiks esialgu litograafia ja söövitus, hiljem serigraafia ja kõrgtrükk. Eesti Kunstnike Liidu (1959), Soome Eksliibriseühingu (1980) ja Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige (1991). Alates aastast 1957 osalenud kunstinäitustel Eestis, tollases Nõukogude Liidus ja välismaal. Tema töid leiab nii Tretjakovi galeriist Moskvas kui Atheneumi muuseumist Helsingis.


“Kõik algab märgist, üldine muutub järk-järgult konkreetseks, et lõpuks taas jõuda sümbolkujunditeni. Viimane võib lähtuda samavõrd loodusmotiivist kui olla lakooniline geomeetriline vorm. Sümbolkujundite kaudu saab kokku võtta kunstniku olulisemad väärtushinnangud, millel baseerub tema esteetika. […] Olveti loomingu iseloomustamiseks võiks kasutada Mai Levini sõnu: “Ta on olnud väga viljakas, vastuvõtlik uutele nähtustele – seda rohkem intuitiivsel kui analüüsival tasemel.” […] Näituselt meenub esmalt kaks aspekti – ühest küljest tendents (abstraktse) üldistuse ja lihtsuse suunas, teisalt jutustavuse säilitamise taotlus. Seeläbi ühendatakse üldine ja isiklik-konkreetne, mis omakorda saab topeltkodeeringu vaataja-interpreteerija kaudu. Et iga pilt on isiklik, on narratiivsus omal kohal – töö pealkiri aitab avada teose konteksti ja tähendust.
(Mariann Raisma seoses Maret Olveti graafikanäitusega “Dal Segno ehk Märgist alates” Tartu Kunstimuuseumis, PM 11.11.1997)


Maret Olvet kõneleb läbi oma graafikaloome vabadusest, mängulustist ja sõltumatusest – kõigest sellest, mis peaks ju igale kunstnikuhingele loomuomane olema. […] Läbi minimalistliku üldistuse tõlgendab kunstnik nii teda isiklikul tasandil puudutavaid kui ka üldisi-aktuaalseid mõisteid.”


*
*Mai Levini tekst pressimaterjalidest seoses Maret Olveti graafikanäitusega “Valiku vabadus” SEB Galeriis, 2008. 


Graafika

Melanhoolia  
€1700
Rõõm  
€1700
Tuleviku sammas  
€1100
Kaduviku valvur  
€1100
Olevik  
€1100
Eesti asi V  
€800
Eesti asi VI  
€800
Eesti asi VII  
€800
Eesti asi VIII  
€800
Metsa müüt VIII  
€1215
Metsa müüt IX  
€1215
Metsa müüt X  
€1215

Trükis

Metsa müüt I  
€1013
Metsa müüt II  
€1013