NOAR

NOARi tegevuses on olulisel kohal Eesti kaasaegse kunsti arengu toetamine laiemalt, mis hõlmab meie professionaalse kaasaegse kunsti nähtavuse suurendamist nii Eestis kui rahvusvaheliselt, kaasaegse kunsti populariseerimist ja laiema publiku kunstiteadlikkuse tõstmist,  samuti rahvusvahelisi projekte, mis on seotud eelkõige Läänemere piirkonnaga. Selliste arendustegevuste läbiviimiseks on ellu kutsutud MTÜ NOAR Art.

Sellest rubriigist leiate ülevaate mõningatest meie olulisematest projektidest, sündmustest ja konkurssidest.

Erinevate algatuste elluviimisel väärtustame koostööd erinevate Eesti kunstiväljal tegutsevatele osapooltega. NOARi praegusteks peamisteks partneriteks on Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK), EKA, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Maalikunstnike Liit, Tartu Kunstimaja, KUMU, Tallinna Kunstihoone, FOKU, Vaba Lava ning mitmed galeriid kogu Eestis (Tallinn, Tartu, Võru, Pärnu).